Podle čeho vybírat vhodnou střešní krytinu


Životnost krytiny


Ta se vždy liší použitým materiálem, výrobním postupem, kvalitou zpracování krytiny a také samotnou pokládkou. Jestliže budeme vzájemně porovnávat samotnou krytinu, musíme zohlednit pevnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům, tvarovou stabilitu, povrchovou úpravu a hmotnost.


·         Minimálně 50 let životnosti – pálená taška, betonová střešní taška, střecha z hliníku.


·         Minimum 35 let – ocelový plech.


·         Minimum 20 let – bitumen.


·         Minimálně 15 let – vláknocementový povrch a asfaltový (kanadský) šindel.
střešní tašky.jpg


Sklon střechy


Vliv na životnost a také na odtok vody, na hromadění sněhu, na usazování nečistot, ovšem i na samotnou nosnost konstrukce má úhel sklonu střechy. Pro každý materiál jsou stanoveny jiné technické specifikace a stavitelé je musí dodržovat. Měli bychom si být vědomi, že pokud začínáme se stavbou střechy od krovů, měli bychom vědět, že:


·         Pro bitumenovou a plechovou krytinu postačí jen 5 stupňů sklon střechy, ale je možný i větší.


·         Pro asfaltový šindel je to 7° a více.


·         Vláknocementové desky počítají se sklonem alespoň 15°.


·         Betonovým taškám stačí jen 17°.


·         Pálené tašky musí mít minimální sklon 22°.
solární panel array na střeše.jpg


Hmotnost krytiny


Na její hmotnosti záleží vzhledem ke stavbě samotného krovu, jehož konstrukce musí krytinu unést, a to vždy s patřičnou rezervou. Hmotnosti jednotlivých typů se velice liší:


·         Pálené tašky – zhruba 55 kg/m2, u zdvojených bobrovek je to dokonce 70 kg/m2.


·         Betonové – 60 kg/m2.


·         Vláknocementový povrch – 20 kg/m2.


·         Asfaltový šindel – 10 kg/m2.


·         Ocelový plech – 5 kg/m2.


·         Bitumen – 4 kg/m2.


·         Hliník – 3 kg/m2.


Cena


Pochopitelně, že nás kromě životnosti, technického řešení pokládky a výstavby krovů bude zajímat i celková cena krytiny, izolační vrstvy, parozábrany, střešních oken atd. Jestliže se zaměříme opět pouze na samotnou krytinu, měli bychom se řídit následujícími údaji:


·         Přibližná cena bitumenu je zhruba od 180 korun za m2.


·         Asfaltové šindele, vláknocementové desky, ocelový plech a betonové tašky lze pořídit již za 200 Kč za m2. Hliník je dražší, vychází na 240 Kč za m2.


·         Nejdražší je vždy pálená taška s cenou od 320 Kč za m2.